Стиховете, които пиша!

Мили приятели! Тук съвсем накратко съм посочил тематичния прицел на всяка от стихосбирките ми, стихове от които ще се появяват в този блог. Надявам се всеки от вас да намери своята поетична ниша. Имайте предвид, че това са мои творби, писани в последните 30 години, така че е напълно нормално да усетите развитието във възрастта на твореца, както и мислите, които го вълнуват. Някои от стихосбирките ми все още не са окончателно завършени, но се дописват с нови стихове. Напълно завършени са Светулки в шепата, Шарена палитра, Сбъднати предчувствия, Неиздъхнали спомени, Лозата на Енгади.

КОЛЕНИЧА ПРЕД ТЕБЕ

Стихотворения, посветени на Господ Исус Христос!

БАКЪРЕНА ПАНИЧКА

Стихотворения за Вярата в Бога като единствена утеха от социалната несправедливост!

ПТИЦАТА В ТЕБ

Стихотворения за Вярата на християните!

ВЪЗХОДЪТ НА ПАДЕНИЕТО

Стихотворения за угнетението и поруганието над българската душа!

ТЪРСАЧ НА БИСЕРИ

Стихотворения за оптимистите!

ТЛЕНЕН ОСТАТЪК

Стихотворения за скръбта и печалта в живота!

ОТВАРА ОТ ВЪЗДИШКИ

Стихотворения за романтиците!

ТОЧКА НА ЗАМРЪЗВАНЕ

Стихотворения за духовно устояване!

СБЪДНАТА ВСЕЛЕНА

Стихотворения за пребъдващата Любов!

ЖЪЛТИЦИ В ДЪБОВАТА РАКЛА

Стихотворения за Любовта на българите от старо време!

СБЪДНАТИ ПРЕДЧУВСТВИЯ

Стихотворения за пребъдващата Любов!

НЕИЗДЪХНАЛИ СПОМЕНИ

Стихотворения за незабравимата Любов!

ШАРЕНА ПАЛИТРА

Стихотворения за първата Любов!

ЛОЗАТА НА ЕНГАДИ

Стихотворения за Любовта, вдъхновени от „Соломоновата Песен на песните“!

СВЕТУЛКИ В ШЕПАТА

Стихотворения от отминалата младост за разделената или несбъдната Любов!

Бъдете благословени с прочита на стиховете ми!
Благодаря ви, че посетихте поетичния ми блог!

Ясен Ведрин
(Стефан Главчев)